સરકાર સામે લડવા હીરા ઉદ્યોગનું ફેડરેશન બનશે 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.