સરદાર હોસ્પિટલમાં બાઉન્સરોએ દર્દીને માર્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.