સસ્તા વ્યાજે લોન અપાવવાની લાલચ આપી 70 કરોડની જમીનના બાનાખત કરાવી લીધા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.