સાંસદ સવસીભાઈ મકવાણાના પત્નિ ગંગાબેન દુકાન ચલાવે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.