સાધુએ જીવતા સમાધી લેવાની જાહેરાત કેમ કરી ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.