સાબરકાંઠા વરસાદી માહોલ વચ્ચે ઉકળાટ અથાવત.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.