સિંહ માટે લડતો અમિત જેઠવા સિંહની જેમ મર્યો અને દિનુને આજીવન કેદ કરાવી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.