’સીધા મુદ્દા પર આવો, કાર્યક્રમમાં ઉતાવળ કરો’, અમિત શાહ કેમ ઉતાવળમાં છે ? 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.