સીલાઈ કરતી 1200 મહિલાઓએ મતદાન કરવા સંકલ્પ કર્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.