સી આર પાટીલ સામે લઘુ ભારત વિજલપોર કેમ નારાજ રહ્યું છે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.