સુરતના પોલીસ કમિશનર પદે આર બી બ્રહ્મભટ્ટ અને અમદાવાદના સ્પેશિયલ કમિશનર તરીકે અજય તોમર મુકાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.