સુરત શહેર કોંગ્રેસના મંત્રી સ્નેહલ શાહ સસ્પેન્ડ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.