સૂર્ય ગ્રહણના દિવસે સોમનાથ મંદિરે આરતીના સમાયમાં ફેરફાર કર્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.