સેન્ટ્રલ જેલમાંથી બે મોબાઈલ ફોન મળ્યા, અત્યાર સુધીમાં સંખ્યાબંધ ફોન મળી ચુક્યા છે.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.