સોનાના ભાવો વધતા ગુજરાતમાં 8 લાખ કારીગરો બેકાર, નિકાસ ઘટી 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.