સોમનાથ મંદિર બનાવવા નહેરુની સરકારની કેબિનેટે મંજૂરી આપી હતી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.