સોલાર પાર્ક માટે માત્ર બે કંપનીઓએ જ બોલીમાં ભાગ લેતાં રાજ્ય સરકારનાં પ્રોજેક્ટને ફટકો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.