સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં 242 કરોડનું ખર્ચ કરાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.