સોશિયલ મિડિયા – ભાજપનું પરાજયનું કારણ, કોંગ્રેસનું તારણહાર  

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.