સો એકર જેટલી જમીન સગેવગે કરીને ગાંધીજીના સિધ્ધાંતોની સાબરમતી આશ્રમમાં જ હત્યા!!

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.