સૌરાષ્ટ્રના ચાર જિલ્લાને પાણી પહોંચાડતા નાવડા પમ્પિંગ સ્ટેશન શરૂ થતાં દસ દિવસ લાગશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.