સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં હજુ બે દિવસ ઠંડા પવન ફૂંકાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.