સ્કૂલ બસ પલટી ખાઇ ગઇઃ અકસ્માતમાં બે વિદ્યાર્થીઓને ઇજા જ્યારે અન્યનો ચમત્કારીક બચાવ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.