સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાતે એક વર્ષમાં 26 લાખ પ્રવાસી, સરકારને 57 કરોડની આવક

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.