સ્મૃતિ ઈરાનીએ ભ્રષ્ટાચાર કરો પણ તપાસ ન થઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.