હડકાયા કૂતરાએ એક જ દિવસમાં 16ને બચકાં ભર્યાં, એકના હાથનો અંગુઠો છૂટ્ટો પડ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.