હવે અલ્પેશ ઠાકોરનું ધારાસભ્ય પદ પણ જશે, કોંગ્રેસ કાનૂની જંગ ખેલશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.