હવે નવી લીકર પરમીટનો ચાર્જ પંદર હજાર રૂપિયા, રીન્યુ પરમીટનાં છ હજાર ચૂકવવા પડશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.