હાફેશ્વર ફરી 18 વર્ષે નર્મદા બંધમાં ડૂબી ગયું, નવું મંદિર ભ્રષ્ટાચારમાં ડૂબી ગયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.