હાયર એજ્યુકેશન વિભાગે જાહેર કરેલા વાર્ષિક એકેડેમિક કેલેન્ડરની યુનિવર્સિટીઓ ઘોળીને પી ગઇ ..

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.