હાર્દિકના કારણે આગળ આવેલા અલ્પેશ ઠાકોર હવે સુરજ સામે ધૂળ ઉડાડે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.