હાર્દિકના કારણે કોંગ્રેસની નીતિ બદલાઈ, પટેલ અને પછાત વર્ગના ઉમેદવાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.