હાર્દિક પટેલનું 11 મીનીટનું ભાષણ અક્ષરશઃ આ પ્રમાણે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.