હિંમતનગરમાં ઝાડ પર લટકતી લાશ મળી પછી શું થયું ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.