હિંમતનગરમાં માસિક 3 ટકાએ લીધેલા 50 હજારના 3 વર્ષમાં 20 લાખ ચૂકવ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.