હિંમતનરમાં સામાજિક ન્યાય સમિતિના 20 લાખના વિકાસ કામોનાં વર્કઓર્ડર ત્રણ વર્ષથી અપાયાં નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.