હું કોંગ્રેસનો રાજા હતો, ધારું તેને આખા દેશમાં ટિકીટ અપાવી શકતો, હું કહું તેમ જ થતું : અલ્પેશ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.