હું ભાજપમાં નહીં જોડાઉ એવું કહેનાર MLA ધારવિયા ભાજપમાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.