હેક્ટરે 10 હજાર કિલો પાકતી ચોળીનું વાવેતર શરૂ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.