‘હેલ્લારો’ ફિલ્મને રૂ.2 કરોડ આપવા બદલ મુખ્ય પ્રધાનનો કલાકારોએ આભાર માન્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.