૧૫ નવેમ્બરથી ૧૭ ડિસેમ્બરમાં ૬૬,૩૬૯ ખેડૂતોની રૂ. ૬૬૦ કરોડની ૧૩,૨૧,૯૩૧ ક્વિન્ટલ મગફળીની ખરીદાઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.