૪૦ વીઘામાં બીજનિગમના બિયારણની ખેતી કરતાં ખેડૂત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.