૬૦ કરોડના બ્રિજ પર 1 મહીનામાં ગાબડાં.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.