1 કરોડ મહિલાઓ સુધી રજસ્વલા નેપકીન પહોંચાડાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.