10 કરોડમાંથી 1 હજાર કરોડ ગરીબોના આરોગ્ય પાછળ ખર્ચાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.