10 વર્ષમાં રૂ.2000 કરોડન ઉત્સવો પાછળ ખર્ચાયા, ખેડૂતોને ઠેંગો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.