100 દુકાનો સીલ કરી દેવાઈ, અધિકારી સામે કોઈ પગલાં નહીં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.