12 સંસ્થાઓને બાયોઈન્ફરેમેટિક્સ લેબ માટે 1.80 કરોડ અપાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.