144ની કલમ સામે વિરોધ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.