1500 દીપડાઓની ખસી કરી નપુશંક કરવા વિજય રૂપાણીનો નિર્ણય

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.